Metaltrak d.o.o.
predelava žice, trgovina in zastopstvo
Ipavčeva 20
3000 Celje
ID za DDV: SI69291632
IBAN: SI56 0600 0007 2983 390 (Banka Celje d.d.)

Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Celju SRG: 94/04219 Celje,

Znesek ustanovnega kapitala: 9.617,26 EUR

Metaltrak d.o.o.